Направление "Горива" - ХТМУ София

Уеб дизайн

Горива

Сайтът е направен да улеснява, както студенти, така и преподаватели. Проектът разполага с авторска система за контрол на съдържанието. Студентите могат да получават онлайн достъп до учебни материали, да проверяват оценките си от изпити, да следят информация за изпитните си дати и да получават друга важна информациа, свързана с тяхното обучение.


www.goriva.org

Използвани технологии

Технологиите се развиват и ние с тях.

technologies

В този проект използвахме следните технологии.

  • XHTML 1.0
  • CSS2.1
  • JavaScript/jQuery
  • PHP и MySQL